2005 BAGA Indoor IFP League Cummulative Scores - March 2005
 

Shooter's Name

Gun
Make/Model

Scope
Make/Pwr

10's

AVG.

Dec. Match #1 Score

Jan. Match #2 Score

Feb. Match #3 Score

March Match #4 Score

April Match #5 Score

 


OPEN Class
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                               
 

Alex Modic

Steyr LG-100ZM

BSA 10-50x60

2

35.29

35

35

35   34 38  37  33       
 

Bill Howarth

Steyr LG-100ZM

Nightforce 36FT

1

42.50

45

40

 -  -        
 

Bill Kushner

Steyr LG-100ZM

Nikko 10-50x60

3

40.13

41

42

43  42  38   41 38  36     
 

Brandon Carroll

Steyr LG-100ZM

BSA 10-50x60

3

40.43

40

40

41 40
37  40  45       
 

Donald Fong

Daystate CR-X

BSA 10-50x60

0

26.75

26

24

28  26  28  24  27  31     
 

Greg Sauve

Steyr LG-100ZM

BSA 10-50x60

6

42.50

43

39

44 46 44 42  43  39     
 

Jessica Carroll

Steyr LG-100ZM

BSA 10-50x60

2

36.75

36

37

39
 36  38 30  44  34     
 

Ron Weber

Steyr LG-100ZM

BSA 10-50x60

2

38.17

41

36

39  41 38  34         
 

Vlad Berchanskiy

Ansch. ZM-2002

BSA 10-50x60

5

41.29

44

37

40  44  39  45   40      
                               
   
 SPRING Class
      #1  #2  #3  #4  #5           
 

Brandon Carroll

 Beeman R-1

Simmons 6-18x

0

33.75

33

35

36
31             
 

Alex Modic

TX-200

Burris 8-32

0

24.60

26

22

25  22
28           
 

Vlad Berchanskiy

TX-200SR

Burris 8-32


-

-

-

 -          
 

Donald Fong

HW-97

Bush.Trophy 6-18x

0

10.67

8

20

4